การสร้างกลอนไทยสำหรับเด็กๆ โดย Roman888

บทความ: การสร้างกลอนไทยสำหรับเด็กๆ

ในแผ่นดินไทยประเทศชาวเรา
roman888 ซึ่งสร้างกลอนอย่างเพราะ
เด็กๆ รู้สึกสนุกใจอยู่ตลอด
การอ่านกลอนที่สมบูรณ์แบบ

มาลองสร้างกลอนด้วยความคิดสร้างสรรค์
roman888 จะช่วยให้ได้ผลสำเร็จ
เด็กๆ จะเพลิดเพลินกับความรู้สึก
ในการสร้างกลอนไทยอย่างแสนสวย

เราชื่นชมภูมิประเทศไทยสวยงาม
roman888 พร้อมมอบความสุขให้เด็กๆ
กลอนไทยสร้างสรรค์ให้เป็นที่รัก
เด็กๆ จะรักการสร้างกลอนไทยตลอดชีวิต